Brauno eraičinsvidrės

VIZULE

x Festulolium Asch & Graebn. - x Festulolium

Sukurta: Latvijos žemės ūkio universitete (LLU), Latvijoje

Registruota: 2016 m.

Produktyvių tetraploidinių eraičinsvidrių veislė, skirta pašarų ruošimui, tinka ir ekologiniams ūkiams

Šios hibridinės svidrės – tai daugiametės svidrės Spidola (4n) ir tikrųjų eraičinų Silva hibridas, turintis šių rūšių požymių.

 • Intensyvus pradinis augimas
 • Labai geri pirmi derliai
 • Vėliau augimas būna lėtesni
 • Gerai žiemoja
 • Atspari lapų dėmėtligėms
 • Tinka auginti mineraliniuose dirvožemiuose
 • Galima auginti gryną ar mišiniuose su vėlyvais raudonaisiais dobilais

Siekiant sujungti svidrės (Lolium) ir eraičino (Festuca) privalumus, šios dvi rūšys buvo sukryžmintos. Priklausomai nuo kryžminimo komponentų, sukurtoje veislėje vyrauja svidrės ar eraičino tam tikri požymiai.

 • Sausos masės derlius – 6,81 t/ha
 • Atolo sausos masės derlius – 42,2 % nuo bendro derliaus
 • Žiemkentiškumas – 3,7 balo (iš 9,0)

2010-2014 m. tyrimų Skriveri (Research Institute of Agriculture in Skriveri), Latvija duomenys

 • Žaliųjų proteinų kiekis I pjūties masėje – 8,96 %
 • Žaliųjų proteinų kiekis II pjūties masėje – 12,58 %
 • Santykinė I pjūties masės pašarinė vertė – 107,6*
 • Santykinė II pjūties masės pašarinė vertė – 101,76*
 • I pjūties masės pelenų kiekis – 6,48 %
 • I pjūties masės pelenų kiekis – 8,50 %

2010-2011 m. tyrimų Skriveri (Research Institute of Agriculture in Skriveri), Latvija duomenys

*Santykinė pašarinė vertė: mažiau 100 – nepakankama, virš 100 – gera; virš 124 – labai gera.

Esant kitokioms augimo sąlygoms, nei buvo šių tyrimų metu, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų


Rekomenduojama sėjos norma: 18 kg/ha