Speltas kvieši

RUBIOTA

Triticum spelta L.

Šķirne radīta:  Výzkumný ústav rostlinné výroby, Čehijā

Speltas kviešu šķirne ar lielu ražīguma potenciālu, ļoti labu veldres pretestību, lielisku ziemcietību, kas ir īpaši piemērota audzēšanai ekoloģiskās saimniecībās

 • Stabili augsta ražība
 • Vēlīna šķirne, kas ir piemērota agrīnai sējai
 • Vidējs augšanas ātrums agrīnajā attīstīšanās fāzē
 • Augi nobriedina garas un blīvas vārpas
 • Augu augstums sasniedz 130 cm
 • Stingri stiebri, kas ir izturīgi pret veldri
 • Liela pretestība pret slimībām
 • Lieli sarkanbrūnas nokrāsas graudi
 • 1000 graudu masa ir virs 60 g
 • Augsts olbaltumvielu daudzums  – vidēji 1,5–2,0 % augstāks par Franckenkorn šķirni
  • Vārpu vārpošanās laiks – vidējs – 5 balles (no 9,0)
  • Nobriešanas laiks – vidējs 6 balles (no 9,0)
  • Auga augstums – vidējs – 6 balles (no 9,0)
  • Veldres izturība – liela – 7 balles (no 9,0)
  • Ziemcietība – vidēja – 6 balles (no 9,0)
  • 1000 graudu svars – vidējs – 6 balles (no 9,0)

Pretestība pret slimībām (1–9 balles)

Miltrasa  

7,0 balles

Liela

Dzeltenā rūsa

6,0 balles

Vidēja

Brūnā rūsa

7,0 balles

Liela

Septorioze

6,0 balles

Vidēja

Apstākļos, kas atšķiras no šo pētījumu laikā bijušajiem apstākļiem, šķirnes parametri var atšķirties no tiem, kas norādīt šeit


Sējas norma agrīnai sējai (septembra vidus): 180–200 kg sēklas vai 200–250 dīkstpējīgu graudu/m²
Sējas norma vēlīnai sējai (oktobra sākums): 200–220 kg sēklas vai 250–300 dīkspējīgu graudu/m²
Sējas dziļums: 4–5 cm. Sadīgšanai graudiem ar sēnalām vajag vairāk ūdens nekā parasto kviešu (Triticum aestivum) sēklām
Spelta ir kuļama un sējama neizlupināta, ar sēnalām!
Vienā sēnalā ir pa diviem graudiem.Sēnalas pasargā graudu pret slimībām un kaitēkļiem.
Ilgas augšanas / ilgas veģetācijas rudens zonās nav rekomendējama agrīnā sēja, jo spelta šajos apstākļos izlaiž daudz atvašu, bet tas pavājina stiebru un to pretestību pret sēnīšu slimībām.
Rekomendējams audzēt dažādu tipu augsnēs, ieskaitot intensīvas apstrādes un ražīgos laukos.