Auzeņairenes

VIZULE

x Festulolium Asch & Graebn. - x Festulolium

Selekcionēta: Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), Latvijā

Reģistrēta: 2016. gads.

Produktīvu tetraploīdu auziņaireņu šķirne, paredzēta lopbarības gatavošanai, piemērota arī ekoloģiskām saimniecībām

Šīs hibrīdās airenes ir ganību airenes Spīdola (4n) un pļavas auzenes Silva hibrīds, kam piemīt šo sugu pazīmes.

 • Intensīva augšana sākumā
 • Ļoti labas pirmās ražas
 • Vēlāk augšana mēdz būt lēnāka
 • Labi pārziemo
 • Izturīga pret lapu plankumainību
 • Piemērota audzēšanai minerālu augsnēs
 • Var audzēt vienu vai mistros ar vēlo sarkano āboliņu

Lai apvienotu airenes (Lolium) un auzenes (Festuca) priekšrocības, šīs divas sugas tika krustotas. Atkarībā no krustošanas komponentiem, radītajā šķirnē pārsvarā ir noteiktas airenes vai auzenes pazīmes.

 • Sausnas raža – 6,81 t/ha
 • Atāla sausnas raža – 42,2 % no kopējās ražas
 • Ziemcietība – 3,7 balles (no 9,0).

2010.–2014. gada LLU Zemkopības institūta dati (Skrīveri, Latvija)

 • Kopproteīna daudzums I pļāvuma masā – 8,96 %
 • Kopproteīna daudzums II pļāvuma masā – 12,58 %
 • Nosacītā I pļāvuma masas lopbarības vērtība – 107,6*
 • Nosacītā II pļāvuma masas lopbarības vērtība – 101,76*
 • I pļāvuma masas pelnu daudzums – 6,48 %
 • II pļāvuma masas pelnu daudzums – 8,50 %

2010.–2011. gada  LLU Zemkopības institūta dati (Skrīveri, Latvija)

*Nosacītā lopbarības vērtība: mazāk par 100 – nepietiekama, virs 100 – laba; virs 124 – ļoti laba.Apstākļos, kas atšķiras no šo pētījumu laikā bijušajiem apstākļiem, šķirnes parametri var atšķirties no tiem, kas norādīt šeit 

 


Rekomendējamā sējas norma: 18 kg/ha