Daudzgadīgās airenes

PRANA

Lolium perenne L.

Selekcionēta: Euro Grass Breeding GmbH & Co KG, Vācijā

Agrīna, labi saderoša, tetraploidu (4n) daudzgadīgu aireņu šķirne

  • Laba raža
  • Blīva velēna
  • Ļoti labs ziemcietīgums
  • Izturīga pret vainaga rūsu

Šķirne izceļas ar ātru atzelšanu pavasarī un pēc nopļaušanas. Labas kvalitātes svaiga zāle ir piemērota ganīšanai un sausās lopbarības sagatavošanai, labs olbaltumvielu daudzums, šo lopbarību dzīvnieki labprāt ēd. Šķirne nav prasīga pret augsni, labi saglabājas intensīvi ganāmos un pļaujamos zālājos. Rekomendējams izmantot zāļu maisījumos, ierīkojot intensīvi izmantojamas kultūraugu pļavas un ganības.


Rekomendējamā sējas norma: 20-25 kg/ha