Augu sēklu maisījumi tehnogēno zonu apzaļumošanai

KELIAS 2

Maisījums ceļmalu apzaļumošanai pie ceļiem ar intensīvu satiksmi

Šis zālaugu maisījums ir paredzēts ceļmalu, nogāžu un citu platību, kas prasa maz uzraudzības, apzaļumošanai. Izturīgs pret sāļiem un citiem piesārņojumiem, kas no ceļa seguma nokļūst zālienā.


Sarkanās auzenes

40 %

Pļavas skarenes

30 %

Pļavas skarenes

20 %

Aitu auzenes

10 %

Rekomendējamā sējas norma: 3-4 kg/100 m2