Augu sēklu maisījumi tehnogēno zonu apzaļumošanai

KELIAS 4

Maisījums paātrina zaļo joslu reģenerāciju

Tas ir ceļmalu, atdalošo joslu, siltumtrašu apzaļumošanai paredzēts zālaugu maisījums, kas ļoti ātri veido izturīgu un blīvu velēnu. Izceļas ar labām dekoratīvajām un aizsargīpašībām. Maisījumā esošās zālaugu šķirnes nav prasīgas pret augsni un barības apstākļiem. Šis zāliens izceļas ar īpašu universālumu, tāpēc to var ierīkot visur, neatkarīgi no reljefa vai augsnes sastāva. Bojāts mauriņš ātri reģenerējas.


Daudzgadīgās airenes

30 %

Sarkanās auzenes

30 %

Niedru auzenes

30 %

Pļavas skarenes

10 %

Rekomendējamā sējas norma: 3-4 kg/100 m2