Speltas kvieši

FRIDEMAR SZS

Triticum spelta L.
Jaunums!

Izveidota: Saaten-Zentrum Schöndorf Friedrich Uhlig KG, Vācijā

Reģistrēta: 2019. gadā

Vidēji vēlīna, īpaši izturīga pret dzelteno rūsu speltas kviešu šķirne, kas piemērota gan bioloģiskām, gan intensīvām saimniecībām.

 • Ražas potenciāls – 9,66 t/ha.
 • Vārpošanas laiks – vidējs, 5 balles (no 9,0).
 • Nobriešanas laiks – vidējs, 7 balles (no 9,0).
 • Augu augstums – vidējs, 5 balles (no 9,0).
 • Stabilitāte – vidēja – 5 balles (no 9,0).
 • Izturīga pret veldrēšanos (jutība pret veldrēšanos 5 balles no 9, ja 1 ir bez veldres, bet 9 saveldrējusies).
 • Sējuma blīvums – neliels (3 balles no 9).
 • Vārpu skaits – 463 gab./m2.
 • Garas vārpas.
 • Graudu skaits vārpā – vidēji liels (6 balles no 9), (24 gab.).
 • 1000 graudu svars – liels (8 balles no 9) (50,9 g).
 • Hektolitra svars – vidējs –5 balles (no 9,0).
 • Graudu apvalki – 43,3 %.
 • Izcila graudu kvalitāte.
 • Daudz olbaltumvielu.

Izturība pret slimībām (ja ir 9 balles – ļoti izturīga)

Īstā miltrasa

Liela – 6 balles

Sarkanā rūsa

Neliela / vidēja – 4 balles

Dzeltenā rūsa

Liela – 7 balles

Kviešu lapu pelēkplankumainība

Liela – 6 balles

 

Apstākļos, kas atšķiras no šo pētījumu laikā bijušajiem apstākļiem, šķirnes parametri var atšķirties no tiem, kas norādīt šeit

 


Sējas norma agrīnai sējai (septembra vidus): 180–200 kg sēklas vai 200–250 dīkstpējīgu graudu/m²
Sējas norma vēlīnai sējai (oktobra sākums): 200–220 kg sēklas vai 250–300 dīkspējīgu graudu/m²
Sējas dziļums: 4–5 cm. Sadīgšanai graudiem ar sēnalām vajag vairāk ūdens nekā parasto kviešu (Triticum aestivum) sēklām
Spelta ir kuļama un sējama neizlupināta, ar sēnalām!
Vienā sēnalā ir pa diviem graudiem.Sēnalas pasargā graudu pret slimībām un kaitēkļiem.
Ilgas augšanas / ilgas veģetācijas rudens zonās nav rekomendējama agrīnā sēja, jo spelta šajos apstākļos izlaiž daudz atvašu, bet tas pavājina stiebru un to pretestību pret sēnīšu slimībām.
Rekomendējams audzēt dažādu tipu augsnēs, ieskaitot intensīvas apstrādes un ražīgos laukos.