Atgal

Kviečiame prisijungti prie mūsų vykdomos žieminių augalų sėklininkystės!

   Gegužės 08, 2020

Kviečiame prisijungti prie sėkmingai besitęsiančios vasarinių augalų sėklininkystės bei pradėti žieminių pašarinių augalų ir javų  sėklininkystę:

Vasarinių pašarinių augalų: pašarinių motiejukų, tikrųjų, nendrinių ir raudonųjų eraičinų, daugiamečių svidrių, eraičinsvidrių, pievinių miglių ir kt.

Žieminių pašarinių augalų ir javų: ruginių vikių, vengrinių vikių, purpurinių dobilų, gausiažiedžių svidrių,

žieminių kviečių, spelta kviečių, žieminių kvietrugių, žieminių rugių, žieminių rapsų, žieminių rapsukų ir kt.

Dėl sutarčių sudarymo kreiptis į mūsų agronomus-konsultantus:

Žilvinas Gaudinskas 8 674 29 586, zilvinasg@agrolitpa.lt       Petras Žemaitis 8 615 80 787, petrasz@agrolitpa.lt

Vigandas Budrys 8 687 77 971, budrys@agrolitpa.lt              Irena Drungilienė 8 674 36994, irenad@agrolitpa.lt