Projekti


Projekts „Gluten Free bioloģisko griķu ilgtermiņa iepirkšanas līgums”
Projekta partneri: Slēgta A/S (UAB) „Agrolitpa” (Lietuva) un BAUCK GmbH & Co. KG (Vācija)
Projekta ilgums: minimāli 3 gadi, 2017.–2019. gads
Projekta mērķis – „gluten free” kvalitātes produkcija
Projekta ieguvumi:
•    Agronomiski:
o    Tiek izmantotas kvalitatīvas sertificētas sēklas
o    Tiek risināta pasēju problēma
o    Tiek izstrādāts augsekas plāns
•    Ekonomiski
o    Stabila un augsta cena
o    Pievienotā vērtība „gluten free” kvalitātei
o    Garantēta agra pārdošana
Slēgtas A/S (UAB) „Agrolitp” loma:
•    Izvēlas un iesaka atbilstošu sēklas materiālu vai atkārtoti pārbauda esošo
•    Veic apsēto lauku uzraudzību
•    Pieņemot izejvielu, nosaka kvalitāti (kvalitāte tiek noteikta katram atvestajam sūtījumam, nevis kopējam daudzumam).
Slēgtas A/S (UAB) „Agrolitp” piedāvājumi 2017.–2019. gada līgumiem:
•    Bioloģisko griķu pirkšana-pārdošana (fiksēta cena uz visu periodu)
•    *Cena 500 EUR/t + PVN (tīrība 98 %, mitrums 14 %)
•    **Cena 540 EUR/t + PVN (tīrība atbilst „gluten free” kvalitātes standartiem, mitrums 14 %)
* maksimālais pieļaujamais kviešu, rudzu, miežu un tritikāļa daudzums – 8 gab./kg izejvielas
** Kas ir „gluten free” kvalitāte? Tas ir maksimāli 1 gab. kviešu, miežu, rudzu, tritikāļu, speltas grauda uz kilogramu griķu.
Jāveic spec. laboratoriskās pārbaudes uz glutēna olbaltumvielu, kuru rezultāts ir mazāk nekā 20 daļiņas uz miljonu – 20 ppm. Mazāk nekā 20 ppm dabiski ir citos graudos: auzās, prosā, sorgā, kukurūzā un rīsos.
Var izvēlēties papildu atvieglojumus:
•    Kreditēšana sertificētai sēklai (Panda, Kora, VB Nojai, VB Vokiai šķirne)
•    Avansa maksājums par gluten free kvalitāti 125 EUR/t jūlijā
•    Citas kredītpreces (zāļu, lopbarības sertificētās sēklas, bioloģiskais mēslojums)
Projekts „Gluten Free bioloģisko griķu ilgtermiņa iepirkšanas līgums”

PProjekta partneri: Slēgta A/S (UAB) Agrolitpa (Lietuva) un BAUCK GmbH & Co. KG (Vācija)
Projekta ilgums: minimāli 3 gadi, 2017.–2019. gads
Projekta mērķis – „gluten free” kvalitātes produkcija
Projekta ieguvumi:
•    Agronomiski:
o    Tiek izmantotas kvalitatīvas sertificētas sēklas
o    Tiek risināta pasēju problēma
o    Tiek izstrādāts augsekas plāns
•    Ekonomiski
o    Stabila un augsta cena
o    Pievienotā vērtība „gluten free” kvalitātei
o    Garantēta agra pārdošana
Slēgtas A/S (UAB) „Agrolitp” loma:
•    Izvēlas un iesaka atbilstošu sēklas materiālu vai atkārtoti pārbauda esošo
•    Veic apsēto lauku uzraudzību
•    Pieņemot izejvielu, nosaka kvalitāti (kvalitāte tiek noteikta katram atvestajam sūtījumam, nevis kopējam daudzumam).
Slēgtas A/S (UAB) „Agrolitp” piedāvājumi 2017.–2019. gada līgumiem:
•    Bioloģisko griķu pirkšana-pārdošana (fiksēta cena visam periodam)
•    *Cena 500 EUR/t + PVN (tīrība 98%, mitrums 14 %)
•    **Cena 540 EUR/t + PVN (tīrība atbilst „gluten free” kvalitātes standartiem, mitrums 14 %)
* maksimālais atļautais kviešu, rudzu, miežu un tritikāļu daudzums – 8 gab./kg izejvielas
**Kas ir „gluten free” kvalitāte? Tas ir maksimāli 1 gab. kviešu, miežu, rudzu, tritikāļu, speltas grauda uz kilogramu griķu
Jāveic spec. laboratoriskās pārbaudes uz glutēna olbaltumvielu, kuru rezultāts ir mazāk nekā 20 daļiņas uz miljonu – 20 ppm. Mazāk nekā 20 ppm dabiski ir citos graudos: auzās, prosā, sorgā, kukurūzā un rīsos.
Var izvēlēties papildu atvieglojumus:
•    Kreditēšana sertificētai sēkla (Panda, Kora, VB Nojai, VB Vokiai šķirne)
•    Avansa maksājums par „gluten free” kvalitāti 125 EUR/t jūlijā
•    Citas kreditēšanas preces (zāļu, lopbarības sertificētās sēklas, bioloģiskais mēslojums)