AGRO EKSPRES

Pašarinių žolių mišinių serija AGRO-EKSPRES. Šie žolių mišiniai skirti intensyviai žolinių pašarų gamybai prieferminiuose sėjomainų laukuose, gyvulius šeriant tvartuose ištisus metus, esant nulinio ganymo sistemai. Šio tipo žolynuose galimas gausus organinių trąšų, srutų panaudojimas.

Mišinys

Ganymai

Žolės pjūtys 

Kombinuotas naudojimas

Tręšimas N, kg/ha

Sėklos norma, kg/ha

AGRO EKSPRES 2

-

3

+

80-120

25

AGRO EKSPRES 2 A

-

3

+

80-120

25

AGRO EKSPRES 3

-

3-4

+

120

25

AGRO EKSPRES 3 A

-

3-4

+

120

25

AGRO EKSPRES 5

-

3

+

80-120

25

AGRO EKSPRES 6

-

3-4

+

0

25