ZENON (EKO)

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

Vidutinio vėlyvumo, E kokybės klasės, stipraus stiebo, atsparių daugeliui ligų, labai derlingų vasarinių  kviečių veislė

Veislė 2017 m. įtraukta į rekomenduojamų veislių sąrašą Suomijoje

 • Maistinio tipo, E kokybės klasės. Didelis kritimų skaičius        
 • Labai tinka ekologiniams ūkiams
 • Dideli derliai tiek beicavus sėklą, tiek jos nebeicavus   
 • Atsparūs daugeliui ligų
 • Labai atsparūs išgulimui
 • Labai didelis baltymų kiekis  
 • Derliaus potencialas nebeicavus – 7,5 t/ha
 • Derliaus potencialas beicavus – 7,9-9,28 t/ha
 • Subrendimo laikas – vidutinis
 • Augalų aukštis – vidutinis (79-98 cm)
 • Atsparumas išgulimui – labai didelis
 • Atsparumas ligoms – didelis
 • Atsparumas tikrajai miltligei – 7 balai (kai 9,0 – labai atsparu)
 • Atsparumas geltonosioms rūdims – 7 balai (kai 9,0 – labai atsparu)
 • Atsparumas rudosioms rūdims – 7 balai (kai 9,0 – labai atsparu)
 • Atsparumas varpų fuzariozei – 7 balai (kai 9,0 – labai atsparu)
 • Atsparumas lapų septoriozei – 7 balai (kai 9,0 – labai atsparu)
 • 1000 grūdų svoris – 38,71-44,31 g
 • Hektolitro svori – 79,4-81,5 kg/hl
 • Baltymų kiekis – 14,3%
 • Baltymų derlius – 1,22 t/ha
 • Vidutiniškai aukščio (95-98 cm), bet labai stipraus stiebo
 • Stiebo tvirtumas – 1,6 balo (kai 1 balas – atsparūs išgulimui, 9 balai – neatsparūs išgulimui)
 • Galima sėti ir nebeicuotą, todėl labai tinka ekologiniams ūkiams
 • Nebeicavus gautas derlius (1999-2016 m.) – 7,5 t/ha
 • Beicavus gautas derlius (1999-2016 m.) – 7,9 t/ha
 • 1000 grūdų svoris – 41,3 g
 • Hektolitro svoris – 79,4 kg/hl
 • Didelis baltymų kiekis – 14,3 %
 • Baltymų derlius – 1,22 t/ha
 • Pakankamas atsparumas septoriozei ir fuzariozei
 • Jautrumas miltligei – 4 balai (kai 1,0 – labai atsparu; 9,0 – labai pažeista)
 • Jautrumas geltonosioms rūdims – 4 balai (kai 1,0 – labai atsparu; 9,0 – labai pažeista)
 • Jautrumas rudosioms rūdims – 4 balai (kai 1,0 – labai atsparu; 9,0 – labai pažeista)
 • Jautrumas septoriozei – 4 balai (kai 1,0 – labai atsparu; 9,0 – labai pažeista)
 • Pakankamas kritimų skaičius

Selekcininkų. duomenimis:

 • Grūdų derlius nebeicavus – didelis (8 balai iš 9)
 • Grūdų derlius beicavus – didelis (6 balai iš 9)
 • Varpų išplaukėjimo laikas – vidutinis (6 balai iš 9)
 • Subrendimo laikas – vidutinis (6 balai iš 9)
 • Augalų aukštis – vidutinis (5 balai iš 9)
 • Labai atsparūs išgulimui (jautrumas išgulimui 3 balai iš 9, kai 1 yra statūs, o 9 yra išgulę)
 • Mažai jautrūs ligoms
 • Jautrumas miltligei – 4 balai (kai 1,0 – labai atsparu; 9,0 – labai pažeista)
 • Jautrumas geltonosioms rūdims – 4 balai (kai 1,0 – labai atsparu; 9,0 – labai pažeista)
 • Jautrumas rudosioms rūdims – 4 balai (kai 1,0 – labai atsparu; 9,0 – labai pažeista)
 • Jautrumas varpų fuzariozei – 4 balai (kai 1,0 – labai atsparu; 9,0 – labai pažeista)
 • Jautrumas septoriozei – 4 balai (kai 1,0 – labai atsparu; 9,0 – labai pažeista)
 • Baltymų kiekis – labai didelis (9 balai iš 9)
 • Grūdo kietumas – labai didelis (9 balai iš 9)
 • Sedimentacija – labai didelė (9 balai iš 9)
 • Kritimo skaičius – vidutiniškai didelis (7 balai iš 9)
 • Kritimo skaičiaus stabilumas – didelis
 • Krūmijimasis – geras (5 balai iš 9)
 • Grūdų skaičius varpoje – didelis (8 balai iš 9)
 • 1000 grūdų svoris – vidutinis (5 balai iš 9)
 • Miltų vandens absorbcija – gera (7 balai iš 9)
 • Kokybiškų miltų išeiga – gera (5 balai iš 9)
 • Grūdų derlius – 6,52 t/ha
 • Augalų aukštis – 86 cm
 • 1000 grūdų svoris – 41,9 g
 • Hektolitro svoris – 81,0 kg/hl
 • Baltymų kiekis – 15,2 %
 • Kritimo skaičius – 421 s
 • Sedimentacija – 46 (Eh)
 • Šlapio glitimo kiekis miltuose – 55,6 %
 • Jautrumas geltonosioms rūdims – 1,5 balo (iš 9)
 • Jautrumas rudosioms rūdims – 1,3 balo (iš 9)
 • Jautrumas miltligei – 2,8 balo (iš 9)
 • Jautrumas lapų septoriozei – 3,0 balo (iš 9)
 • Atsparumas išgulimui – 1,0 balo (iš 9)
 • Varpų kiekis – 477 vnt/m2
 • Grūdų skaičius varpoje – 28,1

*2018 m. ekologinių tyrimų Vokietijoje (Landessortenversuche in Thüringen) duomenys

Vokietijos nacionalinių augalų veislių tyrimų (Beschreibende Sortenliste, Bundessortenamt), 2018 m. duomenimis:

 • Grūdų derlius – didelis (7 balai iš 9)
 • Varpų išplaukėjimo laikas – vidutinis (5 balai iš 9)
 • Subrendimo laikas – vidutinis (6 balai iš 9)
 • Augalų aukštis – vidutinis (5 balai iš 9)
 • Labai atsparūs išgulimui (jautrumas išgulimui 3 balai iš 9, kai 1 yra statūs, o 9 yra išgulę)
 • Mažai jautrūs ligoms
 • Jautrumas miltligei – 4 balai (kai 1,0 – labai atsparu; 9,0 – labai pažeista)
 • Jautrumas geltonosioms rūdims – 4 balai (kai 1,0 – labai atsparu; 9,0 – labai pažeista)
 • Jautrumas rudosioms rūdims – 4 balai (kai 1,0 – labai atsparu; 9,0 – labai pažeista)
 • Jautrumas varpų fuzariozei – 4 balai (kai 1,0 – labai atsparu; 9,0 – labai pažeista)
 • Jautrumas septoriozei – 4 balai (kai 1,0 – labai atsparu; 9,0 – labai pažeista)
 • Baltymų kiekis – labai didelis (9 balai iš 9)
 • Sedimentacija – labai didelė (9 balai iš 9)
 • Kritimo skaičius – vidutiniškai didelis (7 balai iš 9)
 • Kritimo skaičiaus stabilumas – didelis
 • Pasėlio tankis – geras (5 balai iš 9)
 • Grūdų skaičius varpoje – didelis (8 balai iš 9)
 • 1000 grūdų svoris – vidutinis (5 balai iš 9)
 • Miltų vandens absorbcija – gera  (7 balai iš 9)
 • Kokybiškų miltų išeiga – gera (5 balai iš 9)

Esant kitokioms augimo sąlygoms, nei buvo šių tyrimų metu, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų


Rekomenduojama sėjos norma: 450-500 sėklų/m2, arba 220-250 kg/ha