AGRO EKSPRES 3 A

  • Prieferminėms sėjomainoms

Daugiametės svidrės

40 %

Pašariniai motiejukai

30 %

Eraičinsvidrės

10 %

Nendriniai eraičinai   

10 %

Raudonieji dobilai

10 %

 

 

 

 

 

 

Rekomenduojama sėjos norma: 25 kg/ha