Produkti_lv

Festuca pratensis Huds.

Agrīna, ražīga, diploīda pļavas auzeņu šķirne

Zālājos saglabājas ilgi, maz cieš no lapu slimībām, ir izturīga pret ilgstošu sausumu. Izturība pret sausumu novērtēta ar 8 ballēm (vērtējot pēc 9 ballu skalas). Tāpat izceļas ar izturību pret ziemas aukstumu, tāpēc ļoti labi ziemo. Augi ir izturīgi pret rūsām un citām lapu slimībām. Labi atzeļ pēc noganīšanas un pļaušanas. Izaudzē bagātīgu pirmās zāles un atālu ražu. Vidējā zāles sausnas raža sasniedz 6,9–7,5 t/ha, sēklu – 0,8–0,9 t/ha. Šķirne ir labi piemērota ganību maisījumiem, jo labi pacieš zemu nograušanu un intensīvu mīdīšanu. Lopbarības vērtība ir ļoti laba – 10 balles.

Apstākļos, kas atšķiras no šo pētījumu laikā bijušajiem apstākļiem, šķirnes parametri var atšķirties no tiem, kas norādīt šeit


Rekomendējamā sējas norma: 12-14 kg/ha