Daudzgadīgās airenes MELPRO

Lolium perenne L.
Vēlīna diploīdā daudzgadīgo aireņu šķirne
  • Vārpošana (saskaņā ar Beļģijas pētījumu datiem) – 3.-5. jūnijā
  • Attīstības ātrums pavasarī – 6,0 balles (no 9,0)
  • Noturība pret rūsu – 6,3-6,5 balles (no 9,0)
  • Ilgmūžība – 7,5-7,6 balles (no 9,0)
  • Sauso vielu raža trešajā gadā – 99 % (no 13,5 t/ha)
  • Sauso vielu raža 3 gadu laikā – 99 % (no 41,0 t/ha)
    (dati: 2015.-2017. gadu pētījumi Beļģijā)

Apstākļos, kas atšķiras no šo pētījumu laikā bijušajiem apstākļiem, šķirnes parametri var atšķirties no tiem, kas norādīt šeit


Rekomendējamā sējas norma: 20–25 kg/ha