AGRO EKSPRES

AGRO EKSPRES 3 A

  • Sējas seka sējot līdzās fermai

Daudzgadīgās airenes

40 %

Pļavas timotiņš

30 %

Auzeņairenes

10 %

Niedru auzenes    

10 %

Sarkanais āboliņš

10 %

Rekomendējamā sējas norma: 25 kg/ha