AGRO LANKA AGRO LANKA 4

Universāla pielietojuma vidēja agruma zālaugu maisījums
  • 2–3 lietošanas cikli sezonā

Rekomendējama pļaujama tipa un kombinētas lietošanas zālaugu ierīkošanai neizlīdzināta hidroloģiskā režīma skābās kūdrainās augsnēs. Maisījums izveidots no ilggadīgiem komponentiem, tādēļ tādus zālaugus lietderīgi ierīkot tur, kur zemes apstrādāšana ir īpaši komplicēta, un zālāju plānots izmantot ilgu laiku.


Sārtais āboliņš

10 %

Pļavas timotiņš

40 %

Sarkanās auzenes

30 %

Pļavas skarenes

20 %

Rekomendējamā sējas norma: 25 kg/ha