AGRO AGRO 3 A

Vidēja agruma, universāla pielietojuma ganāma – pļaujama tipa zālaugi
  • Efektīvi izmanto bioloģisko slāpekli
  • Rekomendējami bioloģiskās saimniecībās
Rekomendējami ilggadējām vidējas lietošanas intensitātes pļavām. Efektīva mēslošana ar mineralizētu slāpekli līdz N180 kg/ha. Labi piemērots siena un izžuvušas zāles skābbarības ražošanai.

AGRO 3 A ir neapšaubāms ganāmā un novācamā siena zālaugu līderis Lietuvā. Šo maisījumu ir augsti novērtējuši daudzi lauksaimnieki, un tas ir ieguvis labu vērtējumu. Maisījums ir pārbaudīts un tiek lieliski rekomendēts visos Lietuvas reģionos. Racionāli sabalansētā un unikālā maisījuma struktūra ļauj to veiksmīgi audzēt dažādās augsnēs. Jauktais daudzkomponentu zālaugu sastāvs palīdz uzturēt labu lopu veselīgumu. Optimālais pākšaugu un vārpaugu balanss maisījumā un atbilstošo zālaugu veidu un šķirņu izraudzīšanās nodrošina labu lopbarību un enerģētisko vērtību – tajā ir optimāla olbaltumvielu un šķiedru attiecība. Maisījumā ir izmantotas vairāku šķirņu daudzgadīgās airenes. Liela ražīguma tetraploīdās šķirnes un diploīdas šķirnes, kas ir izturīgas pret slimībām un nelabvēlīgiem augšanas apstākļiem. Tā kā ir izmantotas arī vietējās selekcijas šķirnes, zālaugi ir plastiski, labi adaptēti vietējiem apstākļiem. Tie izceļas ar īpašu produktivitāti un ražas stabilitāti, augstu lopbarības enerģētisko vērtību. Maisījuma raža var sasniegt 6–8 t/ha zālaugu sausnas. Atāli pēc ganībām vai zālaugu pļaujas ātri un intensīvi atzeļ, un intensīvi izmantojot lielu produktīvumu saglabā 4–5 gadus. Šī tipa augi labi ziemo. Tie ir izmantojami īslaicīgos kombinētos un ganībām izmantojamos zālājos. Lielais balto āboliņu daudzums augu maisījuma sastāvā ļauj samazināt mēslošanas ar slāpekli līmeni līdz N 80–120 kg/ha. Izmantojot ganīšanai, no mēslošanas ar slāpekli var pilnībā atteikties.


Baltais āboliņš

17 %

Daudzgadīgās airenes (tetrapl.)

20 %

Daudzgadīgās airenes (dipl.)

10 %

Daudzgadīgās airenes (dipl.)

25 %

Pļavas timotiņš  

10 %

Auzeņairenes                 

  6 %

Niedru auzenes

  5 %

Pļavas skarenes

  7 %

Rekomendējamā sējas norma: 25 kg/ha