BG BG 11

Maisījums pļavām (pārkaltētām augsnēm)
  • 3 zālaugu pļaujas sezonā

Maisījumu sastāvā esošās pļavas skarenes un sarkanās auzenes veido stipru, pret sausumu izturīgu velēnu. Jaunā sastāva maisījumi attaisnojās sausās un smilšainās augsnēs. Tas ir piemērots izmantošanai ierīkojot ilggadējas vidējas lietošanas intensitātes pļavas. Maisījumos esošais sarkanais āboliņš uzlabo lopbarības uzturvērtību, un bagātina augsni ar bioloģisko slāpekli.


Daudzlapu airenes

10 %

Daudzgadīgās airenes (dipl.)

10 %

Daudzgadīgās airenes (tetrapl.)

10 %

Pļavas auzenes

20 %

Pļavas timotiņš

15 %

Sarkanās auzenes

10 %

Pļavas skarenes

10 %

Sarkanais āboliņš

15 %

Rekomendējamā sējas norma: 25 kg/ha