Maisījums zirgu / aitu ganībām Maisījums aitu ganībām


Daudzgadīgās airenes

30 %

Sarkanās auzenes

25 %

Baltais āboliņš

15 %

Pļavas auzenes

15 %

Pļavas skarenes

10 %

Parastais cigoriņš

 5 %

Rekomendējamā sējas norma: 25 kg/ha