Back

Praktinė konferencija „Praktinė V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas, augalų ir jų veislių svarba“

   Aug 08, 2019

2019 08 01 d. Taujėnų dvare vyko praktinė konferencija „Praktinė V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas, augalų ir jų veislių svarba“, kurią organizavo UAB „Agrolitpa“, ūkininkas V. Genys ir VšĮ „V. Genio tvaraus ūkininkavimo Akademija“. Konferenciją atidarė dr. V.Kliučininkas, sveikinimo žodį tarė Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas. Ekologinio ūkio savininkas Valentinas Genys pristatė VšĮ „V. Genio tvaraus ūkininkavimo Akademija“ įkūrimo  tikslus ir perspektyvas.

Apie eko politikos gaires Europos Sąjungoje kalbėjo Xenia Gatzert, FiBL (Ekologinės žemdirbystės tyrimų institutas), Vokietija. Su ekologinio ūkininkavimo gairėmis ir perspektyvomis Lietuvoje supažindino Žemės ūkio ministerijos vyriausiasis patarėjas Saulius Jasius. Eko ūkių priežiūros aktualijas ir naujoves bei reikalavimų įgyvendinimą pristatė VšĮ „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė. VAT ŽŪM augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vedėja Marija Alechnovič supažindino su sėklininkystės sistema ir reikalavimais Lietuvoje, pristatė eko pasėlių aprobacijos, sertifikavimo patirtį. Apie Rytų Lietuvos kalvotųjų aukštumų (Ukmergės raj.) dirvožemių morfologiją papasakojo dr. Jonas Volungevičius (LAMMC ŽI, VU). Kokie biologiniai procesai vyksta dirvožemyje, pranešime „Dirvožemio biologija ir aktyvumas“ pasakojo dr. Jūratė Aleinikovienė (VDU ŽŪA). Prof., dr. Vaclovas Bogužas (VDU ŽŪA) pristatė, kokią įtaką procesų valdymui dirvožemyje turi posėliniai ir įsėliniai augalai. UAB „Agrolitpa“ ekologinės sėklininkystės patirtimi dalijosi vadybininkė Eglė Petkevičienė. Galiausiai savo gamybine patirtimi pasidalino ekologinio ūkio savininkas Valentinas Genys.

Po paskaitų kurso visi vyko į Valentino Genio eko laukus Griežionyse, kur laukė iškastas dirvožemio profilis, jo aptarimas, augalų rūšių ir jų veislių reakcijos į esamą sėjomainą ir dirvožemį demonstraciniai bandymai, įsėlinių/posėlinių augalų įtakos dirvožemiui ir vietos sėjomainoje demonstravimas, Väderstad lėkštinio skutiko Carrier posėlinių augalų įterpimui demonstravimas. Ekologinių pasėlių apžiūros metu patarimais ir pasiūlymais dalinosi ir LAMMC Žemdirbystės instituto ir VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkai bei patys konferencijos dalyviai.

Gausus dalyvių skaičius (per 140) rodo, kad konferencija sudomino, tikimės, kad buvo naudinga, suteikė teorinių ir praktinių žinių.