Atgal

Mišiniai EKOSCHEMOMS

   Kovo 01, 2023

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m.​ strateginiame plane pateikiamos ekologinės sistemos (ekoschemos), kurias vykdant yra numatyta parama.

KOMPLEKSINEI EKOSCHEMAI – Veiklos ariamojoje žemėje – jūsų patogumui paruošėme ir siūlome mišinius, tinkamus paramai gauti, šioms veikloms:

  • Kraštovaizdžio elementų priežiūra
  • Trumpaamžių medingųjų augalų juostos
  • Daugiamečių žolių juostos

Mišiniai pavadinti pagal veiklos pavadinimo sutrumpinimus.

Kraštovaizdžio elementų priežiūrai – KEP (ežioms, palaukėms, vandens telkinių pakrantėms, pagrioviams) – siūlomi mišiniai KEP 1 ir KEP 2.

Trumpaamžių medingųjų augalų juostoms – TMAJ – siūlomi mišiniai TMAJ 1 ir TMAJ 2.

Daugiamečių žolių juostoms – DŽJ – siūlomi mišiniai DŽJ 1, DŽJ 2, DŽJ 3 ir DŽJ 4.

Taip pat paruošėme mišinių tarpueilių priežiūrai ekoschemai „Sodininkystė, uogininkystė ir daržininkystė“.

Sodų/uogynų tarpueiliams – SUT – siūlomi mišiniai SUT 1 ir SUT 2.

Daugiau informacijos apie šiuos naujus mišinius rasite mūsų svetainėje http://www.agrolitpa.lt/Produktai/seklos/misiniai-ekoschemoms/

Mišinių galite nusipirkti ir mūsų e. parduotuvėje http://www.agrolitpa.lt/Produktai/el-parduotuve/misiniai-ekoschemoms/

Gamybinei veiklai „Augalų kaita“ – sėjomainos formavimui turime platų asortimentą įvairių augalų rūšių ir veislių (http://www.agrolitpa.lt/Produktai/seklos/pasarines-zoles/).

O gamybinei veiklai „Tarpiniai pasėliai“ turime paruošę net 24 TGS mišinius, apie kuriuos informacijos rasite mūsų svetainėje skyriuje SĖKLOS (http://www.agrolitpa.lt/Produktai/seklos/seklos-zaliajam-tresimui-tarpiniai-paseliai/).

Gamybinei veiklai „Sertifikuotos sėklos naudojimas“ – jūsų paslaugoms – visos mūsų pardavinėjamos sėklos, nes mes parduodame tik sertifikuotą sėklą.

Ekoschemai „Pievų ir šlapynių priežiūra“ galime pasiūlyti platų žolinių augalų ir jų mišinių asortimentą (http://www.agrolitpa.lt/Produktai/seklos/pasarines-zoles/).

Ekoschemai „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“ siūlome ekologiškas sertifikuotas sėklas iš mūsų asortimento (http://www.agrolitpa.lt/kainorasciai/).