Daudzgadīgās airenes MERKEM

Lolium perenne L.
Vēlīna tetraploīdo daudzgadīgo aireņu šķirne
  • Vārpošanās (beļģu pētījumu dati) – 1.–2. jūnijs
  • Attīstības temps pavasarī – 7,0 balles (no 9,0)
  • Izturība pret rūsām – 5,4–5,8 balles (no 9,0)
  • Ilggadīgums – 6,1–6,9 balles (no 9,0)
  • Sausnas raža trešajā gadā – 98–99 % (no 13,5 t/ha)
  • Sausnas raža 3 gadu laikā – 98–100 % (no 41,0 t/ha)
    (dati: 2015.–2017. g. pētījumi Beļģijā)

Ļoti ražīga, stabili augoša šķirne, kas veido biezu un stipru zālāju. Labi izturība pret vairumu lapu slimībām. Labi saglabājas intensīvās ganībās un siena zālājos. Universāla šķirne, kas ir piemērota gan intensīvai ganīšanai, gan zāles skābbarības ražošanai ar augstu lopbarības vērtību. Labi ziemo, pavasarī labi un intensīvi aug. Lopbarības vērtība ir ļoti laba, uzkrāj daudz šķīstošo ogļhidrātu, laba sagremojamība.

Apstākļos, kas atšķiras no šo pētījumu laikā bijušajiem apstākļiem, šķirnes parametri var atšķirties no tiem, kas norādīt šeit


Rekomendējamā sējas norma: 20–25 kg/ha