Atgal

Ekologija

Ekologiją visi suprantame skirtingai. Vieniems tai siejasi su neužteršta gamta, kitiems – sveikais produktais, dar kitiems – tai ūkininkavimo atmaina, sertifikavimo sistema, "žaliųjų" judėjimai, siektinas gyvenimo būdas...
Žodis "ekologija" sudarytas iš dviejų graikiškų žodžių: oikos ("namas", "buveinė") ir logos ("mokslas"). Tai – XIX a. susiformavusi mokslo šaka, nagrinėjanti organizmų tarpusavio ryšius ir jų sąveiką su aplinka. Ekologijos populiarėjimo priežastis – visuomenės susidomėjimas aplinkos apsaugos problemomis, suvokiant, koks glaudus ryšys sieja žmogų ir jo aplinką. Visi mes norėtume sveikai ir ilgai gyventi, todėl ir turime kiekvienas įnešti savo indėlį į gamtos tausojimą.