Misija

  • Īstenojam izglītojošas aktivitātes par augkopības jautājumiem
  • Regulāri atjaunojam un paplašinām produktu sortimentu, ņemot vērā klientu vajadzības un mainīgos agro-klimatiskos apstākļus.
  • Konsultējam klientus par piedāvāto augu audzēšanas un iepērkamo izejvielu jautājumiem