Garantijas

  • Piegādājam tikai sertificētas sēklas
  • Savā laboratorijā veicam sēklu kvalitātes pārbaudes
  • Mūsu piedāvātās šķirnes tiek pārbaudītas praksē pie partneriem-audzētājiem
  • Lielākā daļa sēklu ir pavairotas Lietuvā, t. i, jau pārbaudītas, atlasītas piemērotākās un adaptētas Lietuvas apstākļiem