Atpakaļ

Uzņēmuma pilnvarotā laboratorija

2021. gadā UAB “Agrolitpa” atjaunoja un sāka ekspluatēt jaunu, modernu sēklu kvalitātes testēšanas laboratoriju. Tā vēl labāk varēsim maksimāli nodrošināt audzējamās un sagatavojamās sēklas kvalitāti. 

UAB “Agrolitpa” sēklu kvalitātes testēšanas  laboratorija 2021. gadā pirmā visā Lietuvā un Baltijas valstīs ieguva pilnvarotas laboratorijas statusu.

Pieņemamo un sagatavojamo sēklu kvalitāte tiek pārbaudīta visu procesu laikā.

UAB “Agrolitpa” sēklu kvalitātes testēšanas laboratorija ir pilnīgi apgādāta ar ISTA prasībām atbilstošu iekārtu un dokumentāciju. Sēklu kvalitātes testēšanu veic šīs nozares speciālistes.