Atgal

Trumpaamžių medingųjų augalų juostoms

Veiklos ariamojoje žemėje - Negamybinės veiklos (4)

„Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“

Siekiama saugoti biologinę įvairovę, mažinti dirvos eroziją bei maistinių medžiagų išsiplovimą ariamojoje žemėje, įrengiant trumpaamžių medingųjų augalų juostas. 

Paramos gavėjai - fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys aktyvaus žemės ūkio veiklos subjekto reikalavimus.

  • Tinkamas paramai plotas, už kurį mokamos kompensacinės išmokos − ne mažesnis kaip 0,5 ha (ūkiams iki 10 ha – ne mažesnis kaip 0,1 ha).
  • Tinkamas finansuoti žemės ūkio naudmenų tipas – ariamoji žemė.

Įsipareigojimai:

  • trumpaamžius medinguosius augalus pasėti balandžio−gegužės mėn.; ​
  • nuo liepos 15 d. iki spalio 1 d. visą apsėtą plotą nupjauti, nupjautą žolę išvežti ar susmulkinti; ​
  • augalų apsaugos produktus, mineralines ir organines trąšas naudoti draudžiama;
  • pasėti medingųjų augalų mišinį, susidedantį iš ne mažiau kaip 3 rūšių augalų (pupinių ir/ar nepupinių). Medingųjų augalų mišinys turi būti pasėtas arba atskiruose laukuose, arba ne siauresnėse kaip 3 m pločio juostose.
  • Įsipareigojimų laikotarpis − 1 metai.

Numatyta parama

Metai

2023

2024

2025

2026

2027

Už trumpaamžių medingųjų augalų juostų įrengimą, Eur/ ha

180

180

180

180

180

Plotas, tūkst. ha

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

Mln. Eur

1,0

1,1

1,2

1,2

1,2