SUT 1

Sodų/uogynų tarpueiliams

Baltieji dobilai

10 %

Raudonieji eraičinai

40 %

Daugiametės svidrės

30 %

Pievinės miglės 

20 %

Rekomenduojama sėjos norma: 25-30 kg/ha