Mišiniai arklių/avių ganykloms

Mišinys avių ganykloms


Baltieji dobilai

20 %

Daugiametės svidrės

30 %

Pašariniai motiejukai

25 %

Tikrieji eraičinai

15 %

Pievinės miglės

10 %

Rekomenduojama sėjos norma: 25 kg/ha