Atgal

Kraštovaizdžio elementų priežiūrai

Kraštovaizdžio elementų priežiūrai – KEP (ežioms, palaukėms, vandens telkinių pakrantėms, pagrioviams)

Geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės standartas GAAB 4 susideda iš dviejų skirtingų reikalavimų, kuriuose nurodoma privaloma 3 m pločio žolinių augalų juosta:

 • mažiausias vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos plotis privalo būti 3 m.
 • nuo 2024 m. prie melioracijos griovių, nuo griovio šlaito viršaus, privalo būti paliekamos min. 3 m. pločio palaukės su žoline danga

Veiklos ariamojoje žemėje - Negamybinės veiklos (2)

„ Kraštovaizdžio elementų priežiūra“​ (2)

Kraštovaizdžio elementai 

Esamo elemento tvarkymas

 (įskaitant naujai įkurtų elementų tvarkymą antrais ir vėlesniais metais)

Naujo elemento sukūrimas ir tvarkymas pirmaisiais metais

 

Ežios (ribinės juostos), palaukės

 

 • Nenaudoti augalų apsaugos produktų.
 • Nušienauti 1 kartą per metus iki rugpjūčio 1 d. (žolę galima palikti suguldytą vietoje arba susmulkinti).

 

 • Leisti augalijai įsikurti natūraliai arba iki liepos 15 d. užsėti daugiametėmis žolėmis ar jų mišiniu.
 • Nenaudoti augalų apsaugos produktų.

 

 

Vandens telkinių  pakrantės, pagrioviai (įskaitant apsaugines vandens juostas)

 

Apsauginės medžių ir krūmų juostos

 • Nenaudoti augalų apsaugos produktų.
 • Nearti prie pat šaknų: krūmams – išlaikyti bent 1 m. atstumą iki lajos, medžiams – pagal lajos projekciją.
 • Nušienauti 1 kartą per metus  iki rugpjūčio 1 d.: medžiams – po laja, krūmams – 1 m. atstumu nuo lajos. Žolę galima palikti suguldytą vietoje arba susmulkinti.
 • Sodinti ne žemesnius kaip 1 m. augalus.
 • Sodinukus saugoti nuo gyvulių daromų pažeidimų, jei juosta ribojasi su ganykla (dedamos individualios sodinukų apsaugos).
 • Nušienauti 1 kartą per metus  iki rugpjūčio 1 d.: medžiams – po laja, krūmams – 1 m. atstumu nuo lajos. Žolę galima palikti suguldytą vietoje arba susmulkinti.
 • Nenaudoti augalų apsaugos produktų.