Atgal

Daugiamečių žolių juostoms

Veiklos ariamojoje žemėje - Negamybinės veiklos (5)

„Daugiamečių žolių juostos“

Siekiama saugoti biologinę įvairovę, mažinti dirvos eroziją bei maistinių medžiagų išsiplovimą ariamojoje žemėje, įrengiant daugiamečių žolių juostas. 

Paramos gavėjai - fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys aktyvaus žemės ūkio veiklos subjekto reikalavimus.

  • Tinkamas paramai plotas, už kurį mokamos kompensacinės išmokos − ne mažesnis kaip 0,5 ha (ūkiams iki 10 ha – ne mažesnis kaip 0,1 ha).
  • Tinkamas finansuoti žemės ūkio naudmenų tipas – ariamoji žemė.

Įsipareigojimai:​

  • daugiamečių žolių mišinį pasėti balandžio−gegužės mėn.; ​
  • nuo liepos 15 d. iki spalio 1 d. visą apsėtą plotą nupjauti, nupjautą žolę išvežti ar susmulkinti; ​
  • daugiamečių žolių mišinį toje pačioje vietoje auginti 3 metus;
  • augalų apsaugos produktus, mineralines ir organines trąšas naudoti draudžiama;
  • pasėti žolių mišinį, susidedantį iš ne mažiau kaip 3 rūšių augalų (pupinių ir/ar varpinių). Žolių mišinys turi būti pasėtas arba atskiruose laukuose, arba ne siauresnėse kaip 3 m pločio juostose.
  • Įsipareigojimų laikotarpis − 3 metai (paraišką teikiant kasmet).

Numatyta parama

Metai

2023

2024

2025

2026

2027

Už daugiamečių žolių juostų įrengimą, Eur/ ha

170

170

170

170

170

Plotas, tūkst. ha

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

Mln. Eur

1,0

1,0

1,1

1,1

1,2