Atgal

Sodų/uogynų tarpueiliams

Geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės standarte GAAB 6 nurodoma, jog pareiškėjo deklaruotame ariamosios žemės plote, sodų ir uogynų plote turi būti užtikrinama minimali danga​.

Sodininkystė, uogininkystė, daržininkystė (1)​

„Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu“​​

Siekiama skatinti tvarkyti sodus ir uogynus gamtai palankiu būdu (įrengiant feromonų gaudykles, įrengiant vabzdžių namelius ir  paukščių inkilus, išlaikant žolinę dangą tarpueiliuose).

Paramos gavėjai - fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys aktyvaus žemės ūkio veiklos subjekto reikalavimus.

  • Tinkamas paramai plotas, už kurį mokamos kompensacinės išmokos − ne mažesnis kaip 1 ha.
  • Tinkamas finansuoti žemės ūkio naudmenų tipas – daugiamečiai sodiniai.

Įsipareigojimai:​

  • augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra glifosato, naudoti draudžiama;​
  • nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. 1 ha sodų ir (ar) uogynų plote įrengti bent 1 feromonų gaudyklę vabzdžių kenkėjams; ​
  • 1 ha sodų ir (ar) uogynų  plote įrengti bent 2 biologinę įvairovę palaikančius elementus (paukščių inkilus, vabzdžių lizdus); ​
  • sodų ir uogakrūmių tarpueilius apsėti ir (ar) laikyti apsėtus žoliniais augalais.
  • Įsipareigojimų laikotarpis − 1 metai.

Numatyta parama

Metai

2023

2024

2025

2026

2027

Už sodų ir uogynų tvarkymą gamtai palankiu būdu, Eur/ ha

102

102

102

102

102

Plotas, tūkst. ha

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

Mln. Eur

0,469

0,469

0,469

0,469

0,469