Atpakaļ

TGS TA (Maisījums programmai “Starpkultūru audzēšana aramzemē”)

Starpkultūru augiem ir globāla nozīme. Kaut arī tie tiek audzēti sezonāli, starpkultūru augi savā biomasā akumulē CO2, tā samazinot siltumnīcefektu.