Atpakaļ

Daudzgadīgo zāļu joslām

Darbības aramzemē – Ar ražošanu nesaistītas darbības (5)

„Daudzgadīgo zāļu joslām”

Mērķis ir aizsargāt bioloģisko daudzveidību, samazināt augsnes eroziju un barības vielu izskalošanos aramzemē, ierīkojot daudzgadīgo zāļu joslas. 

Atbalsta saņēmēji – fiziskas un juridiskas personas, kuras atbilst aktīva lauksaimnieka darbības subjekta prasībām.

  • Atbalstam atbilstoša platība, par kuru maksājamas kompensācijas izmaksas – ne mazāka kā 0,5 ha (saimniecībām līdz 10 ha – ne mazāka kā 0,1 ha).
  • Finansēšanai atbilstošs lauksaimniecībā izmantojamās zemes tips – aramzeme.

Saistības:​

  • daudzgadīgu zāļu maisījumu iesēt aprīlī-maijā; ​
  • no 15. jūlija līdz 1. oktobrim visas apsētās platības nopļaut, nopļauto zāli izvest vai sasmalcināt;​
  • daudzgadīgo zāļu maisījumu vienā un tajā pašā vietā audzēt 3 gadus;
  • augu aizsardzības produktus, minerālvielu un organiskos mēslojumus izmantot aizliegts;
  • iesēt zāļu maisījumu, kas sastāv no ne mazāk kā 3 šķirņu augiem (ar pupiņām un/vai vārpām). Zāļu maisījumam ir jābūt iesētam vai nu atsevišķos laukos, vai ne šaurākās kā 3 m platās joslās.
  • Saistību periods − 3 gadi (pieprasījumu iesniedzot katru gadu).

Paredzētais atbalsts

Gads

2023

2024

2025

2026

2027

Par daudzgadīgo zāļu joslu ierīkošanu, EUR / ha

170

170

170

170

170

Platība, tūkst. ha

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

Milj. EUR

1,0

1,0

1,1

1,1

1,2