Atpakaļ

Augļu dārza / ogu dārza rindstarpām

Labas agrārās un vides aizsardzības zemes stāvokļa standartā GAAB 6 ir norādīts, ka iesniedzēja deklarētajā aramzemes platībā, augļu dārza un ogu dārza platībā ir jānodrošina minimāls pārklājums​.

Augļkopība, ogu audzēšana, sakņkopība (1)​

„Dārzu un augļu dārzu kopšana dabai draudzīgā veidā”​​

Mērķis veicināt dārzu un augļu dārzu kopšanu dabai draudzīgā veidā (ierīkojot feromonu slazdus, ierīkojot kukaiņu mājiņas un putnu būrus, starp rindām saglabājot zāles segumu).

Atbalsta saņēmēji – fiziskas un juridiskas personas, kuras atbilst aktīva lauksaimnieka darbības subjekta prasībām.

  • Atbalstam piemērota platība, par kuru maksājamas kompensācijas izmaksas – ne mazāka kā 1 ha.
  • Finansēšanai atbilstošs lauksaimniecībā izmantojamās zemes tips – daudzgadīgie stādījumi.

Saistības:​

  • augu aizsardzības produktus, kas satur glifosātu, izmantot aizliegts;​
  • no 1. maija līdz 1. septembrim 1 ha dārzu un (vai) ogu audzētavas platībā ierīkot vismaz 1 feromonu slazdu kukaiņu kaitēkļiem; ​
  • 1 ha dārzu un (vai) ogu audzētavu platībā ierīkot vismaz 2 bioloģisko daudzveidību atbalstošus elementus (putnu būrīšus, kukaiņu ligzdas); ​
  • Dārzu un ogu krūmu rindstarpās iesēt un (vai) uzturēt apsētus ar zāles augiem.
  • Saistību periods – 1 gads.

Paredzētais atbalsts

Gads

2023

2024

2025

2026

2027

Par dārzu un ogu krūmu apstrādi dabai draudzīgā veidā, EUR/ ha

102

102

102

102

102

Platība, tūkst. ha

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

Milj. EUR

0,469

0,469

0,469

0,469

0,469