Atpakaļ

Ainavas elementu saglabāšana

Labas agrārās un vides aizsardzības zemes stāvokļa standarts GAAB 4 sastāv no divām atšķirīgām prasībām, kas nosaka obligātu 3 m platu zālaugu joslu:

 • mazākajam ūdens tilpju krastu aizsardzības joslas platumam ir jābūt 3 m
 • no 2024. g.  pie meliorācijas grāvjiem, no grāvju nogāzes augšas, obligāti ir jāatstāj min. 3 m platas lauku malas ar zāles segumu

Darbības aramzemē – Ar ražošanu nesaistītas darbības (2)

„Ainavas elementu saglabāšana”​ (2)

Ainavas elementi 

Esošo elementu sakārtošana

 (ieskaitot no jauna izveidoto elementu sakārtošanu otrajā un turpmākajos gados)

Jauna elementa izveidošana un sakārtošana pirmajā gadā

 

Ežas (robežjoslas), lauku malas

 

 • Neizmantot augu aizsardzības produktus.
 • Nopļaujiet 1 reizi gadā līdz 1. augustam (zāli var atstāt kaudzē vai sasmalcināt).

 

 • Ļaujiet veģetācijai izveidoties dabiski vai līdz 15. jūlijam iesējiet daudzgadīgos zālājus vai to maisījumus.
 • Nelietojiet augu aizsardzības produktus.

 

 

Ūdens tilpju krasti, grāvju malas (ieskaitot aizsardzības ūdens joslas)

 

Koku un krūmu aizsargjoslas

 • Nelietojiet augu aizsardzības produktus.
 • Neart pie pašām saknēm: krūmiem – saglabāt vismaz 1 m attālumu līdz vainagojumam, kokiem – atbalstoši vainagojuma projekcijai.
 • Nopļaut 1 reizi gadā līdz 1. augustam: kokiem – zem vainagojuma, krūmiem – 1 m attālumā no vainagojuma. Zāli var atstāt kaudzē vai sasmalcināt.
 • Stādīt ne zemākus augus par 1 m.
 • Stādus pasargāt no mājlopu nodarāmiem bojājumiem, ja josla robežojas ar ganībām (izvietojama individuāla stādu aizsardzība).
 • Nopļaut 1 reizi gadā līdz 1. augustam: kokiem – zem vainagojuma, krūmiem – 1 m attālumā no vainagojuma. Zāli var atstāt kaudzē vai sasmalcināt.
 • Nelietojiet augu aizsardzības produktus.