AGRO

Pašarinių žolių mišinių serija AGRO. Tai įvairaus ankstyvumo daugiafunkciniai žolynai, skirti šieno, žolės siloso ir šienainio gamybai bei ganymui.

Mišinys

Ganymai

Žolės pjūtys 

Kombinuotas naudojimas

Tręšimas N, kg/ha

Sėklos norma, kg/ha

AGRO 1

4-6, net 7

3-4

+

160-180

25

AGRO 1 M

4-5

3-4

+

160-180

25

AGRO 1 M A

4-5

3-4

+

160-180

25

AGRO 2

4-5

3

+

160

25

AGRO 2 A

4-5

3

+

160

25

AGRO 3

4-6

3-4

+

80-120

25

AGRO 3 A

4-6

3-4

+

80-120

25

AGRO 4

4-5

2-3

-

0

25

AGRO 4 A

4-5

2-3

-

0

25

AGRO 5

4-5

2-3

-

0

25

AGRO 6

4-5

3-4

-

0

25

AGRO 7

4-5

2-3

+

0

25