CAPELINE

Bassica juncea (L.) Czern.

Vidutinio ankstyvumo sareptinių bastučių veislė, tinkanti dirvožemio biofumigacijai, žaliajai trąšai, jautrūs runkelinėms nematodoms

 • Augimo greitis – 8,5 balo
 • Padengimo galia esant 200 °C – 27 %
 • Padengimo galia esant 2300 °C – 63 %
 • Augalų aukštis žydėjimo metu (smulkinimo prieš įterpiant) – 103 cm
 • Atsparumas įvairioms ligoms– 9,0 balo
 • Biomasės derlius 2018 m. – 2,3 t/ha
 • Sukaupto azoto kiekis – 65 kg/ha
 • C/N santykis – 20,4
 • Biomasės derlius 2019 m. – 3,1 t/ha
 • Sukaupto azoto kiekis – 65 kg/ha
 • C/N santykis – 20,4
 • Užaugina biomasės – vidutinškai 2,7 t/ha
 • Sukaupto azoto – vidutiniškai 55 kg/ha
 • Nematodų H. schachtii atakos indeksas – 95,3
 • Atsparumo nematodoms H. schachtii indeksas – < 0
 • Atsparumo H. schachtii klasė – S (jautrios)

*pagal: Source CTPS/GEVES, https://cat.geves.fr/CAT_WEB/Data/PLA_Plantes_de_services_2019.pdf

Rekomenduojamas naudojimas geriausiam biofumigacijos efektui gauti:

 • Nuimamas priešsėlis
 • Dirva paruošiama sėjai
 • Sėjami sareptiniai bastučiai (tarpinis pasėlis)
 • Auginama, kol pradeda žydėti
 • Biofumigacija būna geriausia įterpiant susmulkintus žydinčius augalus į drėgną dirvą
 • Optimaliausias terminas – žydėjimo pradžia + 10 dienų; ilgiausiai – žydėjimo pradžia +20 dienų
 • Po įterpimo turi praeiti minimum 10-15 dienų iki sekančių augalų sėjos

Esant kitokioms augimo sąlygoms, nei buvo šių tyrimų metu, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų


Rekomenduojama sėjos norma: 100-120 augalų/m², 10-12 kg/ha

Rekomenduojama sėjos norma auginant žaliai trąšai: 12-15 kg/ha