AGRO EKSPRES 2 A

  • Prieferminėms sėjomainoms

Daugiametės svidrės

20 %

Pašariniai motiejukai

25 %

Eraičinsvidrės

10 %

Nendriniai eraičinai   

10 %

Raudonieji dobilai

35 %

 

 

 

 

 

 

Rekomenduojama sėjos norma: 25 kg/ha