Produktai

  • Prieferminėms sėjomainoms

Šie žolių mišiniai skirti intensyviai žolinių pašarų gamybai prieferminiuose sėjomainų laukuose, gyvulius šeriant tvartuose ištisus metus, esant nulinio ganymo sistemai. Šio tipo žolynuose galimas gausus organinių trąšų, srutų panaudojimas.


Daugiametės svidrės

20 %

Pašariniai motiejukai

25 %

Tikrieji eraičinai   

20 %

Raudonieji dobilai

35 %

 

 

 

 

 

 

Rekomenduojama sėjos norma: 25 kg/ha