AGRO EKSPRES 5

  • Prieferminėms sėjomainoms

Raudonieji dobilai

25 %

Eraičinsvidrės

45 %

Daugiametės svidrės

20 %

Pašariniai motiejukai

10 %

 

 

 

 

 

 

Rekomenduojama sėjos norma: 25 kg/ha