Produktai

  • Prieferminėms sėjomainoms

Šie žolių mišiniai skirti intensyviai žolinių pašarų gamybai prieferminiuose sėjomainų laukuose, gyvulius šeriant tvartuose ištisus metus, esant nulinio ganymo sistemai. Šio tipo žolynuose galimas gausus organinių trąšų, srutų panaudojimas.


Raudonieji dobilai

25 %

Eraičinsvidrės

45 %

Daugiametės svidrės

20 %

Pašariniai motiejukai

10 %

 

 

 

 

 

 

Rekomenduojama sėjos norma: 25 kg/ha