Produktai

  • Prieferminėms sėjomainoms

Šie žolių mišiniai skirti intensyviai žolinių pašarų gamybai prieferminiuose sėjomainų laukuose, gyvulius šeriant tvartuose ištisus metus, esant nulinio ganymo sistemai. Šio tipo žolynuose galimas gausus organinių trąšų, srutų panaudojimas.


Persiniai dobilai

18 %

Gausiažiedės svidrės

82 %

 

 

 

 

 

 

Rekomenduojama sėjos norma: 25 kg/ha