Daugiametės svidrės MELPRO

Lolium perenne L.
Vėlyva dipoloidinių daugiamečių svidrių veislė
  • Varpų išplaukėjimas (belgų tyrimų duomenimis) –  birželio 3-5  d.
  • Vystymosi sparta pavasarį – 6,0 balo (iš 9,0)
  • Atsparumas rūdims – 6,3-6,5 balo (iš 9,0)
  • Ilgaamžiškumas – 7,5-7,6 balo (iš 9,0)
  • Sausų medžiagų derlius trečiais metais – 99 % (nuo 13,5 t/ha)
  • Sausų medžiagų derlius per 3 metus – 99 % (nuo 41,0 t/ha)
    (duomenys 2015-2017 m. tyrimų Belgijoje)

Esant kitokioms augimo sąlygoms, nei buvo šių tyrimų metu, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų


Rekomenduojama sėjos norma: 20-25 kg/ha