Tikrieji eraičinai MITUVA

Festuca pratensis Huds.
Derlinga, diploidinė, retakerė ganyklinio šienaujamo tipo tikrųjų eraičinų veislė

Veislės tyrimo metais (2003-2005 m.) Plungės ir Pasvalio AVT stotyse gautas vidutinis 7,94 tha-1 sausų medžiagų ir 0,36 t ha-1 sėklų derlius. Tačiau veislės selekcininkų duomenimis, vidutinis šios veislės sėklų derlius gali būti 0,7-0,8 t ha-1. Didžiausias sausų medžiagų derlius buvo gautas 2004 m. Pasvalio AVT stotyje įrengtame bandyme – 11,13 t ha-1. Atskirais ‘Mituvos’ veislės tyrimo metais išauginto derliaus žalios masės sausoje medžiagoje buvo nustatyta: baltymų 11,8-14,2 %, o ląstelienos – 21,1-22,3 %. Šios veislės augalai pasižymi palyginti gausiu lapų kiekiu. Įrengtuose bandymuose išaugintame žalios masės derliuje lapai vidutiniškai sudarė 54,1% (o kituose tyrimuose net 63,0 %). Šių eraičinų ištvermingumas žiemojimui vidutiniškai įvertintas 8,2 balo, o atsparumas išgulimui – 7,3 balo. Augalų vidutinis aukštis – 65-74 cm. ‘Mituvos’ veislės tikrųjų eraičinų vegetacijos periodo vidutinė trukmė – 157 dienos (skaičiuojant nuo sausio mėn. 1 d. iki pirmos pjūties (birželio mėn. pirma pusė, netgi gegužės pabaiga)). Atskirais veislės tyrimo metais įrengtuose bandymuose dalį šios veislės augalų pažeidė miltligė (8-15 %) ir rūdys (6-12 %). Ji greitai atželia po nupjovimo ar nuganymo. Tinka mišiniams su kitomis daugiametėmis žolėmis ilgalaikėms ganykloms ir pievoms įrengti.

Esant kitokioms augimo sąlygoms, nei buvo šių tyrimų metu, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų


Rekomenduojama sėjos norma: 12-14 kg/ha