AGRO EKSPRES

Lopbarības augu maisījumu sērija AGRO–EKSPRES. Šie augu maisījumi ir paredzēti intensīvai zālaugu lopbarības ražošanai pie fermām sējamos laukos, lopus barojot kūtīs visu gadu, neesot ganību sistēmai. Šī tipa zālaugu sējumos iespējama bagātīga organisko mēslojumu, vircas izmantošana.

Maisījums

Ganīšana

Zālaugu pļauja 

Kombinēta lietošana

Mēslošana N, kg/ha

Sēklas norma, kg/ha

AGRO EKSPRES 2

-

3

+

80-120

25

AGRO EKSPRES 2 A

-

3

+

80-120

25

AGRO EKSPRES 3

-

3-4

+

120

25

AGRO EKSPRES 3 A

-

3-4

+

120

25

AGRO EKSPRES 5

-

3

+

80-120

25

AGRO EKSPRES 6

-

3-4

+

0

25