Produkti_lv

Trifolium incarnatum Broth.
x

Apstākļos, kas atšķiras no šo pētījumu laikā bijušajiem apstākļiem, šķirnes parametri var atšķirties no tiem, kas norādīt šeit


Rekomendējamā sējas norma, audzējot lopbarībai vai zaļmēslojumam: 25–30 kg/ha (6 milj. dīgtspējīgu sēklu), rindstarpas 12 cm.

Rekomendējamā sējas norma sēklas starpkultūrām: 16–18 kg/ha (4 milj. dīgtspējīgu sēklu), rindstarpas 20 cm. Sēj 1–2 cm dziļumā