Pļavas skarenes (lopbarības) BALIN

Poa pratensis L.
Lopbarības tipa, vidēja agruma pļavas skareņu šķirne

Pēc Lietuvā veiktās izpētes datiem, iegūta vidēji 6,48 t/ha sausnas raža. Zaļās masas sausnas ražā proteīni sastāda 15 %. Augu ziemošanas izturība neatšķiras no vietējām standarta šķirnēm. Vērtīga šķirnes īpašība – liels lapainums. Lapas sastāda 60,9 % no kopējās augu zaļās masas ražas. Iesēta zāle ātri nostiprinās zālājā un nodrošina produktīvu ilggadīgumu. Augi izturīgi pret slimībām. Šķirne rekomendējama ganību zālājiem visos Lietuvas reģionos.

Apstākļos, kas atšķiras no šo pētījumu laikā bijušajiem apstākļiem, šķirnes parametri var atšķirties no tiem, kas norādīt šeit


Rekomendējamā sējas norma: 3,5–6,0 kg/ha, sējot 15 cm rindstarpās. Vienkāršākās augsnēs sēklas normu palielināt līdz 9–10 kg/ha. Sēklu iestrādā līdz 1 cm dziļumam.