Daudzgadīgās airenes CASERO

Lolium perenne L.

Vēlīna, ražīga, pret rūsu izturīga tetraploīda daudzgadīgas airenes šķirne

 • Augu augstums ziedēšanas laikā – 90–105 cm
 • Vidējā sēklu raža – 1300 kg/ha
 • Sēklu ražas potenciāls – 1500 kg/ha
 • 1000 sēklu svars – 3,21 g
 • Ziemcietība – laba
 • Nobriešanas laiks – vēlīns
 • Izturība pret slimībām – ļoti laba
 • Izturība pret veldrēšanos – ļoti laba
 • Skarošanās fāze (pēc vācu izmēģinājumu datiem) – 8 balles (no 9, ja 9 vēla)
 • Izturība – 5 balles (no 9, kur 9 ļoti laba)
 • Ziemcietība – 4 balles (no 9, kur 9 ļoti laba)
 • Tendence veldrēties – 6 balles (no 9, kur 9 ļoti liela)
 • Jutība pret rūsu – 3 balles (no 9, kur 9 ļoti liela)
 • Jutība pret fuzariozi – 3 balles (no 9, kur 9 ļoti liela)
 • Kopējā sausnas raža – 6 balles (no 9, kur 9 ļoti liela)
 • 1. pļaušanas reizes sausnas raža – 7 balles (no 9, kur 9 ļoti liela)
 • Turpmāko pļaušanas reižu sausnas raža – 6 balles (no 9, kur 9 ļoti liela)

*pēc 2015. gada Deutsches Weidelgras, Zulassungen, Vācija, izmēģinājumu datiem

Apstākļos, kas atšķiras no šo pētījumu laikā bijušajiem apstākļiem, šķirnes parametri var atšķirties no tiem, kas norādīt šeit


Rekomendējamā sējas norma: 20–25 kg/ha