Pļavas auzenes MITUVA

Festuca pratensis Huds.
Auglīga, diploīda, retu ceru ganību pļaujama tipa pļavas auzeņu šķirne

Šķirnes izpētes laikā (2003.–2005. g.) Pluņģes un Pasvaļu AVT stacijās iegūta vidēja 7,94 t ha-1 sauso vielu un 0,36 t ha-1 sēklu raža, taču pēc šķirnes selekcionāru datiem, vidējā šīs šķirnes sēklu raža var būt 0,7-0,8 t ha-1. Vislielākā sauso vielu raža tika iegūta 2004. g. Pasvaļu AVT stacijā veiktajā pētījumā – 11,13 t ha-1. Atsevišķos „Mituva” šķirnes pētījumu gados izaudzētās ražas zaļās masas sausajā vielā tika konstatētas: olbaltumvielas 11,8–14,2 %, bet šķiedras – 21,1–22,3 %. Šīs šķirnes augi izceļas ar salīdzinoši bagātīgu lapu daudzumu. Veiktajos pētījumos izaudzētajā zaļās masas ražā lapas vidēji sastāda 54,1% (bet citos pētījumos pat 63,0 %). Šo auzeņu ziemošanas izturīgums vidēji novērtēts ar 8,2 ballēm, bet izturība pret krišanu veldrē – 7,3 balles. Augu vidējais augstums – 65–74 cm. „Mituva” šķirnes pļavas auzeņu veģetācijas perioda vidējais ilgums – 157 dienas (skaitot no 1. janvāra līdz pirmajai pļaujai (jūnija pirmajā pusē, pat maija beigās)). Atsevišķos šķirnes pētījumu gados veiktajos pētījumos daļa šīs šķirnes augu cieta no miltrasas (8–15 %) un rūsas (6–12 %). Tā ātri atzeļ pēc nopļaušanas vai noganīšanas. Der maisījumos ar citiem daudzgadīgiem zālaugiem ilggadīgu ganību un pļavu ierīkošanai.

Apstākļos, kas atšķiras no šo pētījumu laikā bijušajiem apstākļiem, šķirnes parametri var atšķirties no tiem, kas norādīt šeit


Rekomendējamā sējas norma: 12-14 kg/ha